Retourprocedure

Indien u een artikel retour wilt geven kan u contact opnemen met onze vertegenwoordiger binnen de 8 dagen na ontvangst.

De retour van goederen wordt geweigerd als:

 • goederen speciaal voor u besteld werden dus niet tot ons standaard gamma behoren
 • goederen langer als 12 maanden geleden gekocht werden

Goederen waarvoor geen retourtoestemming werd gegeven worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd. Afwijking van deze regel gebeurt enkel mits onze expliciete toestemming.

Wij maken u erop attent dat verfproducten altijd vóóraf gecontroleerd moeten worden op kleur. Kleurklachten achteraf kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De creditering gebeurt na ontvangst en controle van de goederen in ons magazijn te Nieuwpoort.

Wij maken een credit nota op als volgt:

 • Goederen in oorspronkelijke staat: Credit Nota aan 100%
 • Etiketten en geschrift op verpakking: Credit Nota aan 90%
 • Herverpakking noodzakelijk: Credit Nota aan 80%
 • Ontbreken van onderdelen: Facturatie onderdelen + werktijd

Het retourneren van een artikel op uw factuur geen reden is om een volledige factuur met andere producten laattijdig te betalen.

Het bedrag van de credit nota mag u aftrekken van uw volgende betaling met verwijzing naar de credit nota nummer.

Melding van TRANSPORTSCHADE

Indien er transportschade is bij de levering van onze producten, gelden volgende regels:

 • Gelieve hiervan ONMIDDELLIJK melding te maken op de vrachtbrief van de transporteur
 • Gelieve ons team BINNEN DE 24 UUR na ontvangst op de hoogte te brengen
 • Bezorg ons duidelijke digitale foto’s van de schade op [email protected]
 • Zend ons een kopie van onze verzendnota
 • Vermeld ons duidelijk wat er juist beschadigd is
Gelieve beschadigde producten niet weg te smijten zonder onze goedkeuring want in bepaalde gevallen moeten wij het terugnemen voor de verdere behandeling van uw klacht.